NGƯỜI NAM LÀ GÌ …

Người Nam là điểm hội tụ của người Việt Nam trong và ngoài nước, là một nhật ký trực tuyến với những bài vở chọn lọc, là một diễn đàn nơi mọi thành viên có thể đối thoại trong tinh thần tương hòa xây dựng